3 kwietnia br., w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera, miało miejsce I spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w celu zapewnienia przedstawicielom firm ciągłości kontaktu z ekspertami Centrum oraz członkami Sieci umożliwiającego systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, a także wymianę doświadczeń i informacji w zakresie zarządzania zdrowiem personelu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w merytoryczną dyskusję.

Podczas spotkania:

– Przedstawiono diagnozę najważniejszych problemów utrudniających wdrażanie promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce i wspólnie poszukiwano sposobów na ich przezwyciężenie.
– Pokazano trendy, jakie kształtują rozwój promocji zdrowia w firmach oraz omówiono ich wpływ na jakość i efekty realizowanych wdrożeń.
– Omówiono możliwości rozwoju profesjonalnego i budowania pozycji zawodowej menadżerów promocji zdrowia oraz zaplanowano kierunki działania Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

Serdecznie zapraszamy kolejne osoby do zgłaszania swojego uczestnictwa w Sieci. Została ona zainaugurowana w grudniu 2018 roku i obecnie liczy ponad 50 członków. Zapisu do Sieci można dokonywać wysyłając deklarację na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

Więcej informacji na temat Sieci oraz deklaracja członkowska znajduje się na stronie: