Kolejną z nieobligatoryjnych aktywności w obszarze promocji zdrowia personelu, o którą pytaliśmy pracowników polskich firm (N=1000), były działania skierowane przeciwko używaniu narkotyków lub „dopalaczy”. Taką aktywność (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie) potwierdziła 1 na 10 badanych średnich i dużych firm.

Dane pochodzą z Raportu

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).