Polityka firm w obszarze promocji zdrowia personelu obejmuje również kwestie związane z ograniczaniem ryzyka uzależnień i ich skutków. Jedna na dziesięć badanych firm stosuje gratyfikacje finansowe dla pracowników za niepalenie tytoniu a 13% sponsoruje pracownikom kursy/treningi/porady lub leki ułatwiające rzucenie palenia (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie).

Dane pochodzą z Raportu

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).