Innymi przykładami realizowanych działań związanych z ograniczaniem ryzyka uzależnień i ich skutków jest informowanie, gdzie osoby z problem alkoholowym mogą uzyskać pomoc. Taką formę zadeklarowało 23% badanych firm. Z kolei 20% średnich i dużych firm (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie) zapewnia pracownikom uzależnionym od alkoholu możliwość utrzymania pracy w zamian za podjęcie leczenia.

Dane pochodzą z Raportu

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).