Współcześnie wiele mówi się o potrzebie utrzymywania właściwej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (work-life balance). Z badania przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy wynika, że działania wspierające pracowników w tym względzie potwierdziło 20% badanych średnich i dużych firm.

Dane pochodzą z Raportu

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).