Polityka firm w obszarze redukcji stresu zawodowego (i lepszego radzenia sobie z nim) to nie tylko posiadanie oferty odpowiednich szkoleń lub treningów dla pracowników. Takie działania potwierdziło niemal 1/3 badanych średnich i dużych firm). Więcej, bo prawie 40% pracodawców, wprowadza zmiany w organizacji i zarządzaniu tak, by praca była mniej stresująca. Jak widać, jest wciąż znaczny obszar do zagospodarowania w tym względzie.

Dane pochodzą z Raportu

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).