Zapraszamy do zapoznania się z filmem, w którym nasi eksperci wyjaśniają znaczenie zarządzania zdrowiem w firmie w obliczu starzenia się personelu.

Film dotyczy następujących kwestii:
– danych dotyczących problemu starzenia się personelu zakładów pracy w Polsce,
– działań służących podtrzymywaniu i wydłużaniu zdolności do pracy,
– najczęstszych błędów w realizacji działań prozdrowotnych w firmach i sposobów ich przezwyciężania,
– korzyści dla firmy wynikających z realizacji strategii/programu zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.