Wykonaliśmy ewaluację narzędzia „Wspieranie dobrostanu, zdrowia i aktywności zawodowej pracowników – pakiet rozwiązań dla zakładów pracy”. Jego robocza wersja została przekazana do pilotażu ekspert(k)om reprezentującym 11 zakładów pracy. Były to zarówno duże międzynarodowe korporacje (z branży finansowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, chemicznej i farmaceutycznej), jak i średnie i małe przedsiębiorstwa (z branży informatycznej, poligraficznej, lifestyle – także świadczące usługi w tym zakresie dla innych zakładów pracy) oraz instytucja sektora publicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem prezentującym podsumowanie pilotażowego wdrożenia narzędzia (by pobrać raport wystarczy kliknąć w okładkę poniżej).