Działania prozdrowotne w Volkswagen Poznań – Paulina Zastawa, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.