Działania prozdrowotne w Volkswagen Poznań – Paulina Zastawa, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia