Zachęcamy do odwiedzania naszego kanału w serwisie YouTube – można tam znaleźć m.in. fragmenty wystąpień przedstawicieli firm i ekspertów z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Dziś proponujemy materiał przedstawiający specyfikę działań prozdrowotnych na rzecz pracowników realizowanych w Łódzkim Centrum Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii starzenia się personelu).

Dziękujemy w tym miejscu autorom wystąpienia: Panu Dyrektorowi ŁCDNiKP Januszowi Moosowi i Pani Dorocie Jakuszewskiej za merytoryczny wkład w naszą konferencję.

Prezentowane wystąpienia miały miejsce podczas ogólnopolskiej konferencji pod tytułem „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, która odbyła się 13 grudnia 2018r w Łodzi. Organizatorem merytorycznym wydarzenia było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy działające w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

Została realizowana w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.