Doktor Krzysztof Puchalski z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przedstawia w swoim wystąpieniu („Dlaczego promocja zdrowia w firmie potrzebuje programu/strategii, a nie tylko eventów i akcji związanych ze zdrowiem?”) argumenty przemawiające za większą skutecznością działań prozdrowotnych w miejscu pracy rozumianych jako długofalowe, programowane aktywności a nie tylko pojedyncze wydarzenia.

Film został przygotowany w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.