Dlaczego firmie przydatna jest diagnoza potrzeb zdrowotnych i jak ją przeprowadzić?