Zapraszamy do obejrzenia fragmentów wystąpienia konferencyjnego (13.12.2018)* dr Elżbiety Korzeniowskiej (Kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy działającego w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi). Przedstawia w nim znaczenie diagnozy potrzeb zdrowotnych jako punktu wyjścia do programowania i realizowania dalszych działań na rzecz zdrowia pracowników.

*Konferencja z 13.12.2018 roku: „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”. Organizatorem merytorycznym wydarzenia było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy działające w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

Została realizowana w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia.