Co utrudnia firmom realizację działań na rzecz zdrowego starzenia się personelu? Diagnoza na podstawie badań fokusowych menadżerów firm – Eliza Goszczyńska