W swoim wykładzie “Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu” dr Krzysztof Puchalski prezentuje wyniki badań realizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP w Łodzi dotyczące dobrowolnych działań prozdrowotnych firm w latach 2000-2017. Podejmuje również temat powodów realizacji promocji zdrowia przez zakłady oraz formułuje wnioski dotyczące głównych kierunków przemian w obszarze zarządzania zdrowiem w miejscu pracy.