Na początku 2017 r. przeprowadziliśmy badanie fokusowe z pracodawcami i menadżerami dotyczące ich potrzeb i oczekiwań dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się. Poniżej trzy wypowiedzi pochodzące od uczestników badania – zarówno o korzyściach jak i o przeszkodach w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy. jest dostępny na naszej stronie.

Zachęcamy do zapoznania się z nim.

żółta grafika z białym i niebieskim tekstemżółta grafika z tekstem w białym kolebiało żółta grafika w paski z niebieskim napisem