Badania fokusowe realizowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP wśród pracodawców dotyczyły ich potrzeb w zakresie informacji o programach aktywnego i zdrowego starzenia się pracowników. Dyskusje z przedsiębiorcami i kadrą menadżerską były okazją do poznania ich opinii o pracownikach w różnym wieku.

Fioletowa grafika zapełniona tekstem w kolorze białym z żółtym nagłówkiem pt. Niektórzy pracodawcy oceniają szczególne cechy starszych pracowników.