Artykuły

Na tej stronie umieściliśmy listę artykułów i rozdziałów w książkach naukowych, których lektura pomoże w pogłębieniu znajomości problematyki zarządzania zdrowiem, promocji zdrowia, szczególnie w odniesieniu do starzenia się pracowników.