Usługi medyczne oferowane przez firmy swoim pracownikom

Usługi medyczne oferowane przez firmy swoim pracownikom mogą mieć różne formy. W świetle wyników reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce badania dwukrotnie częściej mamy do czynienia z dofinansowaniem stałego dostępu do prywatnych usług medycznych w formie abonamentów (52%) niż z zapewnieniem pracownikom dostępu do przychodni medycznej w firmie (27%).

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Ruszyły zapisy na konferencję „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych”

Ruszyły zapisy na konferencję „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych”, która odbędzie się 16 października, w hotelu Novotel w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu osoby zarządzające szeroko pojętym zdrowiem w zakładach pracy –  dyrektorów i menadżerów HR, EB, specjalistów bhp i medycyny pracy; pracodawców; koordynatorów programów benefitowych i prozdrowotnych (promocja zdrowia, wellbeing, happiness at work, etc.); naukowców; dostawców rozwiązań i usług prozdrowotnych dla firm; wszystkie osoby zainteresowane tematem konferencji.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie wydarzenia – promujzdrowiewpracy.pl

 

Ruszyły zapisy na konferencję „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych”

Zadnie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Wspieranie zdrowego odżywiania się pracowników

Wspieranie zdrowego odżywiania się pracowników jest kolejnym z przejawów ponadstandardowej troski firm. Co piąty z badanych średnich i dużych pracodawców bezpłatnie oferował (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie) owoce, warzywa lub inne zdrowe produkty. Podobne rozpowszechnienie miało dofinansowanie pracownikom abonamentów/kart na posiłki do wybranych barów lub restauracji.

                        

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Firmy i dbałość o pomieszczenia socjalne

Badanie reprezentatywnej próby 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce wykazało, że dbałość o estetykę, wygodę i dostępność pomieszczeń socjalnych (jadalni, łazienek) znacząco wykraczającą ponad obowiązujące przepisy/normy zadeklarowała niemal połowa (45%) średnich i dużych firm. Oznacza to, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

 

Firmy i działania ponadobligatoryjne w obszarze ochrony zdrowia

Stosunek zakładów pracy do promocji zdrowia personelu wyznaczają podejmowane działania ponadobligatoryjne na rzecz zdrowia pracowników. Niemal połowa (45%) średnich i dużych firm (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie) zadeklarowała istotną poprawę warunków na stanowiskach pracy – ponad wymagania przepisów bhp (np. redukcję hałasu znacząco poniżej normy, poprawę ergonomii). Jedna na cztery badane firmy (23%) prowadziła edukację na temat zdrowia, dotyczącą innych zagadnień niż bhp (np. chorób cywilizacyjnych, stylu życia).

                          

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

 

Firmy i działania przeciwko używaniu narkotyków

Kolejną z nieobligatoryjnych aktywności w obszarze promocji zdrowia personelu, o którą pytaliśmy pracowników polskich firm (N=1000), były działania skierowane przeciwko używaniu narkotyków lub „dopalaczy”. Taką aktywność (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie) potwierdziła 1 na 10 badanych średnich i dużych firm.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Firmy i kontrole stanu trzeźwości pracowników

Badanie reprezentatywnej próby 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce wykazało, że
wyrywkowe kontrole stanu trzeźwości pracowników na terenie firmy, w okresie dwóch lat poprzedzających badanie, prowadziło 32% firm. Podobnego odsetka (30%) zakładów dotyczy zapewnienie możliwości skorzystania z alkomatu przed przystąpieniem do pracy

                          

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Firmy i działania antyalkoholowe

Innymi przykładami realizowanych działań związanych z ograniczaniem ryzyka uzależnień i ich skutków jest informowanie, gdzie osoby z problem alkoholowym mogą uzyskać pomoc. Taką formę zadeklarowało 23% badanych firm. Z kolei 20% średnich i dużych firm (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie) zapewnia pracownikom uzależnionym od alkoholu możliwość utrzymania pracy w zamian za podjęcie leczenia.

                         

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Firmy i działania antytytoniowe

Polityka firm w obszarze promocji zdrowia personelu obejmuje również kwestie związane z ograniczaniem ryzyka uzależnień i ich skutków. Jedna na dziesięć badanych firm stosuje gratyfikacje finansowe dla pracowników za niepalenie tytoniu a 13% sponsoruje pracownikom kursy/treningi/porady lub leki ułatwiające rzucenie palenia (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie).

           

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Wdrażanie promocji zdrowia – przekonania pracodawców

O przekonaniach pracodawców na temat wdrażania promocji zdrowia dla personelu można przeczytać w artykule Elizy Goszczyńskiej pt. „Jak przeciwdziałać skutkom starzenia się personelu” opublikowanym w czasopiśmie „Personel Plus” wydawanym przez Wolters Kluwer PL, a także w publikacji Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej pt. „Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 r. – rozpowszechnienie i obszary działań, powody realizacji, dostrzegane efekty i utrudnienia, motywowanie pracowników, ewaluacja“.

Zachęcamy do lektury.