Konferencja “Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach?”

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zaprasza do zapoznania się z programem konferencji pt. “Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach? Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników”, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Hotelu Novotel Łódź Centrum.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy – bezpłatna rejestracja uczestników pod adresem: 

Firmy a redukcja stresu w pracy poprzez zmiany w organizacji i zarządzaniu

Polityka firm w obszarze redukcji stresu zawodowego (i lepszego radzenia sobie z nim) to nie tylko posiadanie oferty odpowiednich szkoleń lub treningów dla pracowników. Takie działania potwierdziło niemal 1/3 badanych średnich i dużych firm). Więcej, bo prawie 40% pracodawców, wprowadza zmiany w organizacji i zarządzaniu tak, by praca była mniej stresująca. Jak widać, jest wciąż znaczny obszar do zagospodarowania w tym względzie.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Wspieranie pracowników w lepszym radzeniu sobie ze stresem

Jednym z elementów dbania o zdrowie pracowników jest ich wspieranie w lepszym radzeniu sobie ze stresem oferując odpowiednie szkolenia lub treningi. Takie działania potwierdza niemal 1/3 badanych średnich i dużych firm.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Firmy i wspieranie aktywności fizycznej pracowników

Sezon rowerowo-biegowo-spacerowy w pełni – warto rozważyć dojeżdżanie rowerem do pracy lub pokonywanie drogi lub jej części pieszo. W jaki sposób firmy mogą to wspierać? Jedną z nieobligatoryjnych aktywności w obszarze promocji zdrowia personelu, o którą pytaliśmy pracowników polskich firm (N=1000), było zapewnienie stojaków na rowery, pryszniców itp. dla pokonujących drogę do pracy biegiem, rowerem, na rolkach itp. W ostatnich dwóch latach z takim działaniem firm spotkało się 52% badanych. Szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta?;-)
W każdym razie, jest jeszcze trochę do zrobienia w tym względzie.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Jak przeciwdziałać skutkom starzenia się personelu? – artykuł E. Goszczyńskiej

Gorąco zachęcamy do lektury artykułu Elizy Goszczyńskiej z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi), który ukazał się w nowym numerze czasopisma “Personel Plus” (wydawanego przez Wolters Kluwer PL).

Artykuł porusza kwestię podejmowaną przez demografów, przewidujących szybkie zintensyfikowanie kryzysu demograficznego. Publikacja odpowiada na pytania o jego możliwe następstwa w zakładach pracy oraz o dostrzegane przez pracodawców zagrożenia dla własnych organizacji.

 

 

Wyróżnienie dla Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii, doceniła wkład Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w edukację dorosłych w obszarze zdrowia i przyznała tytuł „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”.

Wyróżnienie to zostanie wręczone na uroczystości XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w Pałacu Poznańskiego w Łodzi.

I spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy

3 kwietnia br., w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera,  miało miejsce I spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w celu zapewnienia przedstawicielom firm ciągłości kontaktu z ekspertami Centrum oraz członkami Sieci umożliwiającego systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, a także wymianę doświadczeń i informacji w zakresie zarządzania zdrowiem personelu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w merytoryczną dyskusję.

Podczas spotkania:

– Przedstawiono diagnozę najważniejszych problemów utrudniających wdrażanie promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce i wspólnie poszukiwano sposobów na ich przezwyciężenie.

– Pokazano trendy, jakie kształtują rozwój promocji zdrowia w firmach oraz omówiono ich wpływ na jakość i efekty realizowanych wdrożeń.

– Omówiono możliwości rozwoju profesjonalnego i budowania pozycji zawodowej menadżerów promocji zdrowia oraz zaplanowano kierunki działania Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

Serdecznie zapraszamy kolejne osoby do zgłaszania swojego uczestnictwa w Sieci. Została ona zainaugurowana w grudniu 2018 roku i obecnie liczy ponad 50 członków. Zapisu do Sieci można dokonywać wysyłając deklarację na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

Więcej informacji na temat Sieci oraz deklaracja członkowska znajduje się na stronie: https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-c…/siec-menadzerow/

https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-centrum/siec-menadzerow/

Laureatki Certyfikatów Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy

Z wielką przyjemnością informujemy, że zostały przyznane dwa pierwsze brązowe Certyfikaty Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy. Ich laureatkami są Panie: Magdalena Mielcarek z firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Anna Pęczek-Wiatr z firmy Cemex Polska Sp. z o.o. Laureatkom składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

Z wielką przyjemnością informujemy, że zostały przyznane dwa pierwsze brązowe Certyfikaty Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy. Ich laureatkami są: Magdalena Mielcarek z firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Anna Pęczek-Wiatr z firmy Cemex Polska Sp. z o.o. Jeden z Certyfikatów został już uroczyście wręczony Pani Annie Pęczek-Wiatr – specjalistce ds. strategii BHP i zdrowia. Laureatkom składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!Kolejne wnioski o certyfikat są już procedowane i niebawem znane będą nazwiska kolejnych laureatów tego wyróżnienia.Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Przyznawany jest przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.Więcej informacji na temat Certyfikatu oraz zasad jego przyznawania znajduje się na stronie : https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-centrum/siec-menadzerow/przyznawanie-certyfikatow/

Opublikowany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP Piątek, 5 kwietnia 2019

Kolejne wnioski o certyfikat są już w trakcie rozpatrywania i niebawem znane będą nazwiska kolejnych laureatów tego wyróżnienia.

Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Przyznawany jest przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Więcej informacji na temat Certyfikatu oraz zasad jego przyznawania.

Informator i broszura o zarządzaniu zdrowiem w firmach

Zachęcamy do korzystania z materiałów szkoleniowych, które dla Państwa przygotowaliśmy:

Broszura:Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu – informator” zawiera podstawowe dane o specyfice funkcjonowania w pracy personelu 50+ oraz zasady wdrażania strategii promocji zdrowia uwzględniającej ich potrzeby zdrowotne.

Ulotka: „Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu – dlaczego warto wdrożyć w firmie strategię promocji zdrowia?” informuje o korzyściach płynących z wdrażania w zakładach pracy strategii promocji zdrowia.

                                                 

Zapraszamy do ich lektury, pobierania i dzielenia się z osobami zainteresowanymi kwestią zarządzania zdrowiem w firmie i problemem starzenia się personelu.

Materiały zostały przygotowane w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.