Firmy i działania antyalkoholowe

Innymi przykładami realizowanych działań związanych z ograniczaniem ryzyka uzależnień i ich skutków jest informowanie, gdzie osoby z problem alkoholowym mogą uzyskać pomoc. Taką formę zadeklarowało 23% badanych firm. Z kolei 20% średnich i dużych firm (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie) zapewnia pracownikom uzależnionym od alkoholu możliwość utrzymania pracy w zamian za podjęcie leczenia.

                         

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Firmy i działania antytytoniowe

Polityka firm w obszarze promocji zdrowia personelu obejmuje również kwestie związane z ograniczaniem ryzyka uzależnień i ich skutków. Jedna na dziesięć badanych firm stosuje gratyfikacje finansowe dla pracowników za niepalenie tytoniu a 13% sponsoruje pracownikom kursy/treningi/porady lub leki ułatwiające rzucenie palenia (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie).

           

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Wdrażanie promocji zdrowia – przekonania pracodawców

O przekonaniach pracodawców na temat wdrażania promocji zdrowia dla personelu można przeczytać w artykule Elizy Goszczyńskiej pt. „Jak przeciwdziałać skutkom starzenia się personelu” opublikowanym w czasopiśmie „Personel Plus” wydawanym przez Wolters Kluwer PL, a także w publikacji Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej pt. „Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 r. – rozpowszechnienie i obszary działań, powody realizacji, dostrzegane efekty i utrudnienia, motywowanie pracowników, ewaluacja“.

Zachęcamy do lektury.

 

Dostępność w firmach zdrowych produktów żywnościowych

Wspieranie zachowań prozdrowotnych w środowisku pracy to również dostępność w stołówkach, bufetach, automatach zdrowych produktów żywnościowych. Z badania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy wynika, że takie działania potwierdza 29% badanych średnich i dużych firm.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Zachęcamy do zapoznania się – znajdą w nim Państwo wiele innych ciekawych wyników dotyczących diagnozy realizowanych w Polsce działań w obszarze zarządzania zdrowiem w pracy. 

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Wywiad z p. Maciejem Ciechanowskim

Zapraszamy do lektury wywiadu przeprowadzonego z Panem Maciejem Ciechanowskim – ekspertem ds. innowacji i społecznej odpowiedzialności w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A., członkiem Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy koordynowanej przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP.

Wywiad został przeprowadzony w związku z uzyskaniem przez Pana Macieja Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy. Znaleźć w nim można wiele ciekawych spostrzeżeń na temat pracy menadżera promocji zdrowia, refleksji na temat wyzwań, jakie mogą się pojawić, a także kilka słów na temat tego, co daje w takiej pracy największą satysfakcję.

Dziękujemy Panu Maciejowi za udzielanie nam wywiadu i zapraszamy do lektury!

Treść wywiadu dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Zaproszenie do Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy

Zapraszamy do dokonywania zapisu do Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

Umożliwia ona m.in.:
– zdobywanie najnowszej wiedzy eksperckiej z zakresu metodyki realizacji programów promocji zdrowia w pracy,
– wymianę doświadczeń praktycznych pomiędzy osobami wdrażającymi działania prozdrowotne w zakładach pracy,
– popularyzowanie własnych dokonań w zakresie zarządzania promocją zdrowia pracujących,
– zdobywanie przez zainteresowane osoby certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje,
– integrację menadżerów promocji zdrowia w pracy w celu rozpoznawania i artykułowania potrzeb środowiska.

Szczegółowe informacje oraz deklaracja dla kandydatów znajduje się na stronie: https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-centrum/siec-menadzerow/

Firmy a równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

Współcześnie wiele mówi się o potrzebie utrzymywania właściwej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (work-life balance).  Z badania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy wynika, że działania wspierające pracowników w tym względzie potwierdziło 20% badanych średnich i dużych firm.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Konferencja “Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach?”

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zaprasza do zapoznania się z programem konferencji pt. “Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach? Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników”, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Hotelu Novotel Łódź Centrum.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy – bezpłatna rejestracja uczestników pod adresem: 

Firmy a redukcja stresu w pracy poprzez zmiany w organizacji i zarządzaniu

Polityka firm w obszarze redukcji stresu zawodowego (i lepszego radzenia sobie z nim) to nie tylko posiadanie oferty odpowiednich szkoleń lub treningów dla pracowników. Takie działania potwierdziło niemal 1/3 badanych średnich i dużych firm). Więcej, bo prawie 40% pracodawców, wprowadza zmiany w organizacji i zarządzaniu tak, by praca była mniej stresująca. Jak widać, jest wciąż znaczny obszar do zagospodarowania w tym względzie.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Wspieranie pracowników w lepszym radzeniu sobie ze stresem

Jednym z elementów dbania o zdrowie pracowników jest ich wspieranie w lepszym radzeniu sobie ze stresem oferując odpowiednie szkolenia lub treningi. Takie działania potwierdza niemal 1/3 badanych średnich i dużych firm.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).