Dostępność w firmach zdrowych produktów żywnościowych

Wspieranie zachowań prozdrowotnych w środowisku pracy to również dostępność w stołówkach, bufetach, automatach zdrowych produktów żywnościowych. Z badania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy wynika, że takie działania potwierdza 29% badanych średnich i dużych firm.

Dane pochodzą z Raportu „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

Zachęcamy do zapoznania się – znajdą w nim Państwo wiele innych ciekawych wyników dotyczących diagnozy realizowanych w Polsce działań w obszarze zarządzania zdrowiem w pracy. 

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).