Informator i broszura o zarządzaniu zdrowiem w firmach

Zachęcamy do korzystania z materiałów szkoleniowych, które dla Państwa przygotowaliśmy:

Broszura:Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu – informator” zawiera podstawowe dane o specyfice funkcjonowania w pracy personelu 50+ oraz zasady wdrażania strategii promocji zdrowia uwzględniającej ich potrzeby zdrowotne.

Ulotka: „Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu – dlaczego warto wdrożyć w firmie strategię promocji zdrowia?” informuje o korzyściach płynących z wdrażania w zakładach pracy strategii promocji zdrowia.

        

Zapraszamy do ich lektury, pobierania i dzielenia się z osobami zainteresowanymi kwestią zarządzania zdrowiem w firmie i problemem starzenia się personelu.

Materiały zostały przygotowane w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.