Korzyści z wdrażania programów zarządzania zdrowiem i aktywnego starzenia się

Jedną z korzyści płynących z wdrażania programów zarządzania zdrowiem i aktywnego starzenia się, zdaniem badanych pracodawców, jest przywiązanie pracownika do firmy. Cytat jaki prezentujemy na poniższej grafice pochodzi z badań fokusowych realizowanych w 2017 roku przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP.