Badania fokusowe Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Badania fokusowe realizowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP wśród pracodawców dotyczyły ich potrzeb w zakresie informacji o programach aktywnego i zdrowego starzenia się pracowników. Dyskusje z przedsiębiorcami i kadrą menadżerską były okazją do poznania ich opinii o pracownikach w różnym wieku.