Program Banku Zachodniego WBK

W maju 2016 roku Bank Zachodni WBK rozpoczął wdrażanie programu „Zdrowie na Bank”. Program działa w ramach czterech filarów tematycznych: „Jedz zdrowo”, „Bądź aktywny”, „Dbaj o siebie”, „Bądź ergo”.
 

Na szczególną uwagę zasługują tu działania w ramach dwóch filarów tego programu, tj. „Bądź ergo” (służące prewencji chorób układu mięśniowo-szkieletowego nasilających się wraz z wiekiem) oraz „Dbaj o siebie” (służące poprawie sfery work-life balance, która może być zachwiana u starszych pracowników stanowiących tzw. „sandwich generation”, czy monitorowaniu parametrów stanu zdrowia, które często pogarszają się wraz z wiekiem).

 
W poniższej fotorelacji zapraszamy do zapoznania się z elementami programu z pozostałych filarów („Jedz zdrowo” i „Bądź aktywny”).