Jak przeciwdziałać skutkom starzenia się personelu? – artykuł E. Goszczyńskiej

Gorąco zachęcamy do lektury artykułu Elizy Goszczyńskiej z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi), który ukazał się w nowym numerze czasopisma “Personel Plus” (wydawanego przez Wolters Kluwer PL).

Artykuł porusza kwestię podejmowaną przez demografów, przewidujących szybkie zintensyfikowanie kryzysu demograficznego. Publikacja odpowiada na pytania o jego możliwe następstwa w zakładach pracy oraz o dostrzegane przez pracodawców zagrożenia dla własnych organizacji.

 

 

Wyróżnienie dla Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii, doceniła wkład Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w edukację dorosłych w obszarze zdrowia i przyznała tytuł „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”.

Wyróżnienie to zostanie wręczone na uroczystości XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w Pałacu Poznańskiego w Łodzi.

I spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy

3 kwietnia br., w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera,  miało miejsce I spotkanie Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w celu zapewnienia przedstawicielom firm ciągłości kontaktu z ekspertami Centrum oraz członkami Sieci umożliwiającego systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, a także wymianę doświadczeń i informacji w zakresie zarządzania zdrowiem personelu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w merytoryczną dyskusję.

Podczas spotkania:

– Przedstawiono diagnozę najważniejszych problemów utrudniających wdrażanie promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce i wspólnie poszukiwano sposobów na ich przezwyciężenie.

– Pokazano trendy, jakie kształtują rozwój promocji zdrowia w firmach oraz omówiono ich wpływ na jakość i efekty realizowanych wdrożeń.

– Omówiono możliwości rozwoju profesjonalnego i budowania pozycji zawodowej menadżerów promocji zdrowia oraz zaplanowano kierunki działania Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

Serdecznie zapraszamy kolejne osoby do zgłaszania swojego uczestnictwa w Sieci. Została ona zainaugurowana w grudniu 2018 roku i obecnie liczy ponad 50 członków. Zapisu do Sieci można dokonywać wysyłając deklarację na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

Więcej informacji na temat Sieci oraz deklaracja członkowska znajduje się na stronie: https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-c…/siec-menadzerow/

https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-centrum/siec-menadzerow/

Laureatki Certyfikatów Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy

Z wielką przyjemnością informujemy, że zostały przyznane dwa pierwsze brązowe Certyfikaty Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy. Ich laureatkami są Panie: Magdalena Mielcarek z firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Anna Pęczek-Wiatr z firmy Cemex Polska Sp. z o.o. Laureatkom składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

Z wielką przyjemnością informujemy, że zostały przyznane dwa pierwsze brązowe Certyfikaty Menadżera Promocji Zdrowia w Pracy. Ich laureatkami są: Magdalena Mielcarek z firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Anna Pęczek-Wiatr z firmy Cemex Polska Sp. z o.o. Jeden z Certyfikatów został już uroczyście wręczony Pani Annie Pęczek-Wiatr – specjalistce ds. strategii BHP i zdrowia. Laureatkom składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!Kolejne wnioski o certyfikat są już procedowane i niebawem znane będą nazwiska kolejnych laureatów tego wyróżnienia.Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Przyznawany jest przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.Więcej informacji na temat Certyfikatu oraz zasad jego przyznawania znajduje się na stronie : https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-centrum/siec-menadzerow/przyznawanie-certyfikatow/

Opublikowany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP Piątek, 5 kwietnia 2019

Kolejne wnioski o certyfikat są już w trakcie rozpatrywania i niebawem znane będą nazwiska kolejnych laureatów tego wyróżnienia.

Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Przyznawany jest przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Więcej informacji na temat Certyfikatu oraz zasad jego przyznawania.

Informator i broszura o zarządzaniu zdrowiem w firmach

Zachęcamy do korzystania z materiałów szkoleniowych, które dla Państwa przygotowaliśmy:

Broszura:Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu – informator” zawiera podstawowe dane o specyfice funkcjonowania w pracy personelu 50+ oraz zasady wdrażania strategii promocji zdrowia uwzględniającej ich potrzeby zdrowotne.

Ulotka: „Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu – dlaczego warto wdrożyć w firmie strategię promocji zdrowia?” informuje o korzyściach płynących z wdrażania w zakładach pracy strategii promocji zdrowia.

                                                 

Zapraszamy do ich lektury, pobierania i dzielenia się z osobami zainteresowanymi kwestią zarządzania zdrowiem w firmie i problemem starzenia się personelu.

Materiały zostały przygotowane w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Prezentacje o zarządzaniu zdrowiem różnych generacji pracowników

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami opracowanymi na konferencję „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, która odbyła się 13.12.2018r. w Łodzi.

Znajdziecie w nich Państwo zarówno materiały przygotowane przez ekspertów z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy m.in. wyniki badań, diagnoz, wskazówki metodyczne dotyczące zarządzania zdrowiem w miejscu pracy jak i praktyczne przykłady działań realizowanych w firmach i adresowanych do zróżnicowanych wiekowo grup (ING Bank Śląski, Cemex Polska Sp. z o.o., Sitech Sp. z o.o., Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego).

Konferencja i prezentacje zostały przygotowane w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Typowe błędy w ewaluacji programów promocji zdrowia w firmach

Kolejnym materiałem filmowym, do obejrzenia którego Państwa zachęcamy, jest fragment wystąpienia konferencyjnego Elizy Goszczyńskiej z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi (Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy). Dowiemy się z niego o rodzajach błędów, z którymi na podstawie badań, najczęściej można się spotkać w działaniach ewaluacyjnych dotyczących programów promocji zdrowia w firmach.

*Film został przygotowany w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Jak pracodawca może wspierać pracowników w dbałości o ich zdrowie?

We fragmentach wystąpienia „Zdrowie na pokolenia – jak pracodawca może wspierać pracowników w dbałości o ich zdrowie?”, Pani Maja Chabińska-Rossakowska (ING Bank Śląski S.A., Dyrektor HR) przedstawia działania na rzecz zdrowia personelu (przede wszystkim starzejącego się) realizowane w ING Banku Śląskim S.A.

Wystąpienie miało miejsce podczas konferencji pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, która odbyła się 13. grudnia 2018 roku w Łodzi.

Film i konferencja zostały przygotowane w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych materiałów filmowych dostępnych na naszym kanale Praca na zdrowie w serwisie YouTube.

Dlaczego promocja zdrowia w firmie potrzebuje programu/strategii?

Doktor Krzysztof Puchalski z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przedstawia w swoim wystąpieniu („Dlaczego promocja zdrowia w firmie potrzebuje programu/strategii, a nie tylko eventów i akcji związanych ze zdrowiem?”) argumenty przemawiające za większą skutecznością działań prozdrowotnych w miejscu pracy rozumianych jako długofalowe, programowane aktywności a nie tylko pojedyncze wydarzenia. 

Film został przygotowany w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.